Kalendář SKH 2017

15.01.2016 08:05

Zájezdy pořádané Sportovním klubem hasičů Královéhradeckého kraje společně s Krajskou organizací Odborového svazu hasičů působící u HZS Královéhradeckého kraje na rok 2017

 

Pro zvýšení fyzické kondice příslušníků a zaměstnanců HZS Královehradeckého kraje a členů Sportovního klubu hasičů Královéhradeckého kraje  (dále jen "SKH") pořádají SKH a Krajská organizace Odborového svazu hasičů, působící u HZS Královéhradeckého kraje (dále jen "KO OSH"), v roce 2014 zájezdy na níže uvedené sportovní soutěže. Tato spolupráce se opírá také o ustanovení Kolektivní dohody na roky 2011-2015, uzavřené mezi HZS Královéhradeckého kraje a KO OSH, ve znění Dodatku č.1. Účast na těchto akcích se řídí následujícími pravidly:

 

Níže uvedených sportovních soutěží se můžou zúčastnit zaměstnanci a příslušníci HZS Královehradeckého kraje a členové SKH.
 

  1. Členům SKH bude uhrazeno vždy 50% startovného, maximálně však do výše 300 Kč na osobu, u kolektivních sportů za účasti alespoň 1/2 členů SKH v družstvu bude maximální výše tohoto příspěvku na startovné činit 700 Kč na družstvo.
  2. U soutěží se na základě rozkazu ředitele HZS Královehradeckého kraje č. 38/2014 při účasti minimálně 3 zaměstnaců nebo příslušníků HZS Královéhradeckého kraje poskytne služební vozidlo HZS Královéhradeckého kraje s řidičem, pokud tomu nebudou bránit provozní důvody.
  3. Účast na níže uvedených sportovních akcích musí být účastníky nahlášena minimálně 10 dní před konáním soutěže na email:  skh@email.cz . Výkonný výbor SKH zajistí dle potřeby služební vozidlo včetně žádanky o přepravu.
  4. Z každé sportovní soutěže bude účastníky zpracována stručná zpráva, případně doplněná fotodokumentací, která bude uveřejněna na webu SKH. Zpráva bude zaslána na email: skh@email.cz a martina.zahourkova@hkk.izscr.cz
  5. Na soutěžích startuje jednotlivec, či družstvo pod hlavičkou HZS KH kraje, nebo pod hlavičkou SKH.