Zpráva o věcném plnění projektu grantu za rok 2016

 

Název akce: Přebor složek IZS v terénním triatlonu – Dřevěnický rykot

 

Stručný popis realizace akce:

 

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Sportovní klub hasičů Královéhradeckého kraje a Česká hasičská sportovní federace za podpory Nadace ČEZ uspořádali sportovní akci: Přebor složek IZS v terénním triatlonu – Dřevěnický rykot. Jedná se o závod v terénním triatlonu, který se konal 16.července 2016 v Dřevěnicích a okolí. Tato soutěž je určena příslušníkům a zaměstnancům Hasičského záchranného sboru České republiky, Policii ČR, zaměstnancům Zdravotní záchranné služby a členům jednotek požární ochrany. Tohoto závodu se zúčastnilo celkem 15 závodníků z celé ČR.